Omgaan met hooggevoeligheid


Voor wie

Training voor sensitieve, prikkelgevoelige kinderen van 7 tot en met 12 jaar. Mogelijk zit jouw kind niet lekker in zijn vel, misschien wordt hij steeds boos, komt hij moeilijk in slaap of vindt hij het moeilijk om vriendjes te maken. Sommige kinderen hebben veel last van geluiden of voelen zich erg druk. Misschien is het voor jouw kind erg moeilijk om stil te zitten op school of kan het zich niet goed concentreren. Ook komt er vaak faalangst voor bij deze kinderen.

Werkwijze

Het eerste gesprek is een kennismakingsgesprek met ouders en kind. In dit gesprek kunnen we kijken of jouw kind zich op zijn gemak voelt en of ik de aangewezen persoon ben voor begeleiding.

Voordat de cursus van start gaat heb ik een sessie met de ouder(s). Omdat jullie kind niet op zichzelf staat maar een onderdeel is van het gezinssysteem, is het belangrijk om voor een daadwerkelijke verandering het geheel in beeld te brengen. We onderzoeken het probleem meestal aan de hand van een tafelopstelling. We zoomen uit, waardoor het mogelijk is om naar de diepere laag te kijken. Door van een afstand te kijken; kun je voelen, zien en ervaren wat er op dit moment wellicht nog niet zichtbaar is. 

Wanneer het nodig is start  daarna de cursus en wordt er in ongeveer 7 sessies gewerkt aan de kwaliteiten en valkuilen die sensitieve, prikkelgevoelige kinderen hebben. Het is een lichaamsgerichte en cognitieve training waarin gewerkt wordt met herkenbare verhalen, ademhalingsoefeningen, opdrachten, vraagkaarten, ontspanningsoefeningen, spelletjes, mandala's, visualisatieoefeningen en gesprekjes. Kinderen krijgen een werkboek mee en ouders ontvangen na iedere sessie een lesbrief waarin thuisopdrachten staan. Zo kunnen alle gezinsleden het geleerde in de praktijk brengen. 

Inhoud training

Grip krijgen op emoties
Omgaan met prikkels
Handige oplossingen bedenken wanneer er iets vervelends of onverwachts gebeurt
Herkennen van stress
Ontspanningsoefeningen
Leren kennen van eigen kwaliteiten
Leren benoemen wat je meemaakt

Communicatie

Middelen

Verhalen
Creatief bezig zijn
Oefeningen
Ontspanning/meditatie
Rust en structuur
Huiswerkopdrachtjes maken

Begrippen waarmee gewerkt wordt: O jee en Oké!, de stressladder, schrik!, de ruimte om je heen, de zintuigenboom en jezelf zijn.
De kinderen krijgen een eigen map waarin alle werkvormen mee naar huis gaan.
Thuis kan dan het verhaal nog eens gelezen worden, de ontspanningsoefening samen worden gedaan en de spelletjes worden gespeeld.


Doel

Ouders inzicht en handvatten geven omtrent de opvoeding van hun (gevoelige) kind.

Sensitieve kinderen (h)erkenning te geven, zodat ze een beter zelfbeeld krijgen. Kinderen meer lichaamsbewust maken. Waar voel je stress? Hoe voelt het om gespannen of ontspannen te zijn? Zo voelen ze zich weerbaarder en kunnen ze beter communiceren met hun omgeving. De cursus is een aanzet om meer reflectie te kunnen toepassen, je emotioneel lekker in je vel te voelen en om meer mogelijkheden te ontwikkelen om je te uiten. Het kunnen benoemen van emoties helpt bij stress reductie.